RSS Follow me on Twitter!

Nhựa đường Shell đóng thùng 60/70 Singapore

Shell Bitumen

Logo, xuất xứ hàng hóa, trọng lượng tịnh và trọng lượng cả bì được in trên nắp thùng thùng nhựa đường Nhựa đường thùng Shell 60/70 được xuất xưởng từ qui trình sản xuất và kiểm soát tại nhà máy lọc dầu Bukom, Singapore của tập đoàn Shell. Hệ thống đóng gói được kiểm soát chặt [...]

Nhựa đường đặc nóng 60/70

Xe bon TT

Xe chở nhựa đường đặc nóng Nhựa đường 60/70 đặc nóng có chất lượng ổn định do được đảm bảo bằng nguồn dầu thô đã được kiểm tra kỹ lưỡng bởi các chuyên gia có kinh nghiệm và quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ ngay từ những công đoạn đầu tiên. Quá trình [...]

Tiêu chuẩn quốc gia về nhựa đường TCVN 7493:2005 Bitum yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn quốc gia về nhựa đường TCVN 7493:2005 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7493 : 2005 Xuất bản lần 1 BITUM – YÊU CẦU KỸ THUẬT Bitumen – Specifications HÀ NỘI – 2008 Lời nói đầu TCVN 7493 : 2005 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC2 Vật liệu chống thấm biên soạn, Tổng cục [...]

Chỉ thị 13 của Bộ GTVT về quản lý chất lượng nhựa đường

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Số: 13  /CT-BGTVT                                              Độc lập – Tự do – Hạnh [...]


Bạn đang tìm hiểu về Nhua Duong, bạn muốn mua Nhựa Đường với giá tốt nhất ? Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hài lòng nhất.

Vải địa kỹ thuật 9.5/10 . 18 đánh giá.