RSS Follow me on Twitter!

Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn ngành

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
22TCVN 4054-2005 Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô

22TCN 211-2006 Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm

22TCN 274-2001 Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm (phương pháp AASHTO)

22TCN 223-1995 Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng

22TCN 210-1992 Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn

TCVN 5729-1993 Tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc

TCXDVN 104-2007 Yêu cầu thiết kế đường đô thị

20TCN 104-1983 Kỹ thuật thiết kế đường phố đường quảng trường đô thị

22TCN 218-94 Đường cứu nạn ô tô

22TCN 221-1995 Công trình giao thông trong vùng có động đất

22TCN 272-2005 Tiêu chuẩn thiết kế cầu

22 TCN 267-2000 Bộ neo bê tông DUL T13, T15 và D13, D15

TCVN 4527-1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô

20TCN 21-1986 Móng cọc

22TCN 86-1986 Quy trình thiết kế bến phà bến cầu phao đường bộ

22TCN 60-1984 Quy trình thí nghiệm bê tông xi măng

22TCN 18-1979 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn

22TCN 280-2001 Hàn cầu thép

TIÊU CHUẨN VỀ VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
22TCN 346-2006 Xác định độ chặt nền móng đường bằng phễu rót cát

22TCN 332-2006 Xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm

22TCN 333-2006 Đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm

22TCN 335-06 Quy trình thí nghiệm và đánh giá cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động FWD
22TCN 285-2002 Sơn tín hiệu giao thông, lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu

22TCN 301-2002 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại

22TCN 283-2002 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ dung môi

22TCN 284-2002 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ nước

22TCN 300-2002 Sơn phủ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên

22TCN 288-2002 Dầm cầu thép và kết cấu thép. Yêu cầu kỹ thuật chế tạo và nghiệm thu trong công xưởng
22TCN 279-2001 Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc

22TCN 278-2001 Xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rót cát

22TCN 277-2001 Kiểm tra đánh giá bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI
22TCN 251-1998 Quy trình thử nghiệm xác định modul đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman
22TCN 235-1997 Sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép
64TCN 92-95 Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bên tông xi măng và bê tông nhựa đường
64TCN 93-95 Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bên tông xi măng và bê tông nhựa đường
22TCN 227-95 Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc dùng cho đường bộ

TCVN 2101-1993 Phương pháp xác định độ bóng của màng sơn (hết hạn)

TCVN 2096-1993 Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô sơn (hết hạn)

TCVN 4787-89 Xi măng

TCVN 5029-85 Xi măng

22TCN 65-84 Quy trình thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát
22TCN 58-84 Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho bê tông nhựa đường

22TCN 56-84 Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt của đất trong điều kiện hiện trường
22TCN 24-84 Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu thép liên kết bu lông cường độ cao
22TCN 21-84 Quy trình kỹ thuật sản xuất và sử dụng nhựa pha dầu trong sửa chữa mặt đường ô tô
22TCN 66-84 Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt của đất trong điều kiện hiện trường
22TCN 73-84 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính
22TCN 71-84 Quy trình thí nghiệm độ bền của vật liệu và kết cấu chịu tải trọng động
22TCN 59-84 Quy trình thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính vôi xi măng

22TCN 64-84 Quy trình thí nghiệm đo cường độ các lớp nền mặt đường bằng máy chấn động
22TCN 72-84 Quy trình xác định môđun đàn hồi của vật liệu đá gia cố kết dính vô cơ

22TCN 13-79 Quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất dùng phương pháp rót cát

TCVN 2102-1993 Phương pháp xác định màu sắc sơn

22TCN 282-02 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẽo

TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ĐƯỜNG BỘ
22TCN 263-2000 Quy trình khảo sát đường ô tô

22TCN 262-2000 Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu

22TCN 259-2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình

22TCN 244-98 Quy trình xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường

22TCN 171-87 Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt, lở
22TCN 81-85 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình
22TCN 160-87 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc

THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU ĐƯỜNG BỘ
22TCN 345-06 Thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao

22TCN 334-06 Thi công và nghiệm thu lớp mỏng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô
22TCN 304-03 Các lớp kết áo đường bằng cấp phối thiên nhiên

22TCN 271-2001 Thi công nghiệm thu mặt đường láng nhựa

22TCN 270-2001 Thi công nghiệm thu mặt đường thấm nhập nhựa

22TCN 257-2000 Cọc khoan nhồi

22TCN 253-98 Sơn cầu thép và kết cấu thép

22TCN 252-1998 Lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô

22TCN 250-1998 Thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương axit
22TCN 249-98 Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

22TCN 248-98 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu

22TCN 246-98 Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia có xi măng trong kết cấu áo đường ô tô
22TCN 245-98 Quy trình thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá (sỏi cuội) gia cô xi măng trong kết cấu áo đường ô tô
22TCN 247-98 Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực
22TCN 236-97 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng nền đất yếu
3381/KHKT Quy trình kỹ thuật thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô
22TCN 217-94 Gối cầu cao su cốt bản thép

22TCN 204-91 Bu lông cường độ cao dùng cho cầu thép

22TCN 81-84 Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng đường
22TCN 16-79 Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường sử dụng thước dài 3 mét

22TCN 06-77 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước

22TCN 07-77 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường cấp phối

22TCN 09-77 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhựa nóng
22TCN 10-77 Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhũ tương
22TCN 11-77 Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường sỏi ong

166 QĐ Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống

Bạn có thể để lại một phản hồi , hoặc trackback từ trang của bạn.

Để lại một lời nhắn